" "
TOTUL PENTRU SĂNĂTATEA TA
Sănătatea începe aici

All Clinic angajează!

Medic imagist ecografist

Beneficii oferite:

 • Posibilitate de creştere în plan profesional;
 • Instruiri și programe de dezvoltare;
 • Asigurare cu echipament modern necesar desfășurării activității;
 • Echipă unită, bazată pe colaborare și concentrată pe obiective, rezultate și dezvoltare continuă;
 • Condiții sociale conform prevederilor legale în vigoare.
Responsabilităţi
 • Să efectueze examinările necesare şi să interpreteze rezultatele pentru stabilirea diagnosticului în conformitate cu cerinţele standardelor în vigoare;
 • Să contribuie la aplicarea metodelor moderne de diagnosticare prin ultrasunete, studierea şi utilizarea formelor şi metodelor noi de organizare a muncii şi tehnologiilor medicale admise în serviciul imagistic;
 • Să elibereze rezultate corecte, în termeni proximi și utile în stabilirea diagnosticului.
Cerințe
 • Studii superioare profil medicină generală și diplomă de licență după absolvirea studiilor de rezidențiat/certificat după absolvirea internaturii în specialitatea imagistică medicală, eliberate conform legislației Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat și recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern;
 • Atitudine empatică și onestă față de pacienți, respectarea drepturilor și demnității acestora;
 • Orientarea spre menţinerea vieţii, a sănătăţii fizice şi psihice a pacientului în procesul prestării serviciilor de sănătate;
 • Responsabilitate și promovarea valorilor organizaționale ale instituției;
All Clinic – rețea de clinic multidisciplinare! Sănătatea pacienților noștri este prioritatea a trei centre de diagnostic și tratament modern, fiecare dintre acestea fiind unice, dotate cu echipament și tehnologii de ultimă generație.
Vă așteptăm cu drag în familia noastră !
CV- pot fi recepționate pe adresa info@allclinic.md